• გიორგი თავბერიძე

    გიორგი თავბერიძე

  • ქირურგი
    საკონტაქტო ნომერი: +995 (32) 2 312 112 შიდა ნომერი: 4686

  • ქირურგი
  • ქირურგი
    საკონტაქტო ნომერი: +995 (32) 2 312 112 შიდა ნომერი: 4686

  •