• ერეკლე გოცაძე

  ერეკლე გოცაძე

 • ქირურგი, მედიცინის დოქტორი

  ქირურგიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

  საკონტაქტო ნომერი: +995 (32) 2312 112 შიდა ნომერი: 4724

 • ქირურგი
 • ქირურგი, მედიცინის დოქტორი

  ქირურგიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

  საკონტაქტო ნომერი: +995 (32) 2312 112 შიდა ნომერი: 4724

 •