• ვასილ აბულაძე

    ვასილ აბულაძე

  • ზოგადი ქირურგიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

    საკონტაქტო ნომერი: +995 (32) 2312 112 შიდა ნომერი: 4650

  • ზოგადი ქირურგი
  • ზოგადი ქირურგიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

    საკონტაქტო ნომერი: +995 (32) 2312 112 შიდა ნომერი: 4650

  •