• თამარ ბარელაძე

  თამარ ბარელაძე

 • ინფექციონისტი

  საკონტაქტო ნომერი:

  +995 (32) 2312 112   შიდა ნომერი 4644

 • ინფექციონისტი
 • ინფექციონისტი

  საკონტაქტო ნომერი:

  +995 (32) 2312 112   შიდა ნომერი 4644

 •