• თამარ კორახაშვილი

  თამარ კორახაშვილი

 • პედიატრი

  საკონტაქტო ნომერი:

  +995 (32) 2 312 112; შიდა ნომერი 4638

 • პედიატრი
 • პედიატრი

  საკონტაქტო ნომერი:

  +995 (32) 2 312 112; შიდა ნომერი 4638

 •