• თედო ჯოხარიძე

    თედო ჯოხარიძე

  • რადიოლოგი

    საკონტაქტო ნომერი: +995 (32) 2312 112 შიდა ნომერი: 4622

  • რადიოლოგი
  • რადიოლოგი

    საკონტაქტო ნომერი: +995 (32) 2312 112 შიდა ნომერი: 4622

  •