• ილია ოქროჯანაშვილი

    ილია ოქროჯანაშვილი

  • მოზრდილთა გადაუდებელი დახმარების ექიმი

    საკონტაქტო ნომერი: +995 (32) 2 471 024 შიდა ნომერი – 4672

  • რეანიმატოლოგი
  • მოზრდილთა გადაუდებელი დახმარების ექიმი

    საკონტაქტო ნომერი: +995 (32) 2 471 024 შიდა ნომერი – 4672

  •