• ირაკლი მიშიძე

    ირაკლი მიშიძე

  • ქირურგი, ენდოსკოპისტი

    საკონტაქტო ნომერი: +995 (32) 2312 112 შიდა ნომერი: 4691

  • ენდოსკოპისტი
  • ქირურგი, ენდოსკოპისტი

    საკონტაქტო ნომერი: +995 (32) 2312 112 შიდა ნომერი: 4691

  •