• ლაშა ჯავახიშვილი

    ლაშა ჯავახიშვილი

  • ინფექციონისტი

    საკონტაქტო ნომერი: +995 (32) 2312 112 შიდა ნომერი: 4632

  • ინფექციონისტი
  • ინფექციონისტი

    საკონტაქტო ნომერი: +995 (32) 2312 112 შიდა ნომერი: 4632

  •