• ლევან თავბერიძე

  ლევან თავბერიძე

 • ტრავმატოლოგი
  პროფესორი, მედიცინის დოქტორი
  ტრავმატოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
  საკონტაქტო ნომერი: +995 (32) 2 312 112 შიდა ნომერი: 4725

 • ტრავმატოლოგი
 • ტრავმატოლოგი
  პროფესორი, მედიცინის დოქტორი
  ტრავმატოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
  საკონტაქტო ნომერი: +995 (32) 2 312 112 შიდა ნომერი: 4725

 •