• ლია გოლიაძე

  ლია გოლიაძე

 • ინფექციონისტი
  მოზრდილთა ინფექციური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
  საკონტაქტო ნომერი: +995 (32) 2 312 112 შიდა ნომერი: 4647

 • ინფექციონისტი
 • ინფექციონისტი
  მოზრდილთა ინფექციური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
  საკონტაქტო ნომერი: +995 (32) 2 312 112 შიდა ნომერი: 4647

 •