• მარინე კანაშვილი

  მარინე კანაშვილი

 • ინფექციონისტი

  მედიცინის დოქტორი

  საონტაქტო ნომერი:
  +995 (32) 2 312 112; შიდა ნომერი 4644

 • ინფექციონისტი
 • ინფექციონისტი

  მედიცინის დოქტორი

  საონტაქტო ნომერი:
  +995 (32) 2 312 112; შიდა ნომერი 4644

 •