• ნიკოლოზ ზუბადალაშვილი

    ნიკოლოზ ზუბადალაშვილი

  • თერაპევტი

    საკონტაქტო ნომერი: +995 (32) 2312 112 შიდა ნომერი: 4691

  • ინფექციონისტი
  • თერაპევტი

    საკონტაქტო ნომერი: +995 (32) 2312 112 შიდა ნომერი: 4691

  •