• რევაზ ჭუმბურიძე

    რევაზ ჭუმბურიძე

  • ზოგადი ქირურგი
    საკონტაქტო ნომერი: +995 (32) 2 312 112 შიდა ნომერი: 4728

  • ზოგადი ქირურგი
  • ზოგადი ქირურგი
    საკონტაქტო ნომერი: +995 (32) 2 312 112 შიდა ნომერი: 4728

  •