• 28 06 2017
    თერაპია

    თერაპია

    თერაპიულ დეპარტამენტში ერთდროულად განთავსდება 30 პაციენტი, რომელთაც შეუძლიათ ისარგებლონ VIP, ორ და სამ ადგილიანი პალატებით. კლინიკა გამოირჩევა ჰაერის ამწოვი მექანიზმით და ვენტილაციით აღჭურვილი ბოქსირებული სექტორით.