• 14 05 2017
    კარდიოინტენსიური

    კარდიოინტენსიური

    კარდიოინტენსიური თერაპიის დეპარტამენტში შესაძლებელია ერთდროულად მკურნალობა გაიაროს თორმეტმა პაციენტმა