• 01 04 2017
  ლაბორატორია

  ლაბორატორია

  • ზოგადკლინიკური;
  • ბიოქიმიური;
  • იმუნოლოგიურ-სეროლოგიური;
  • მიკრობიოლოგიური;
  • სრული პათომორფოლოგიური კვლევა