• 03 08 2017
    მოზრდილთა გადაუდებელი დახმარება

    მოზრდილთა გადაუდებელი დახმარება

    მოზრდილთა ასაკის პაციენტებისთვის, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების მიღება 24 საათის მანძილზეა შესაძლებელი