• 14 06 2017
    მოზრდილთა ინტენსიური

    მოზრდილთა ინტენსიური

    მოზრდილთა ინტენსიურ დეპარტამენტში შესაძლებელია ერთდროულად მკურნალობა გაიაროს თვრამეტმა პაციენტმა