• 14 06 2017
    მოზრდილთა ინტენსიური

    მოზრდილთა ინტენსიური

    მოზრდილთა ინტენსიურ დეპარტამენტში თითოეული პაციენტის მდგომარეობაზე ინდივიდუალრად ხორციელდება 24 საათიანი მონიტორინგი და დაკვირვება.