• 28 06 2017
    რენტგენოგრაფია

    რენტგენოგრაფია

    კლინიკა აღჭურვილია თანამედროვე უახლესი აპარატურით და სადიაგნოსტიკო საშუალებებით.