• 01 04 2017
    რადიოლოგია

    რადიოლოგია

    კლინიკა აღჭურვილია თანამედროვე უახლესი აპარატურით და სადიაგნოსტიკო საშუალებებით.